Gloria Poch Callicó

Gloria Poch

 

  • Llicenciada en Psicologia (col. 11396).
  •  Màster en psicologia clínica i psicoteràpia.
  •  Cursos de postgrau en intervenció psicològica en la infància i adolescència, tant en aspectes clínics com educatius.

Desprès d’una trajectòria àmplia de formació i voluntariat , a partir de l’any 2002 vaig formar part de l’equip del centre psicopedagògic Salom, del qual els darrers set anys n’he estat la directora. La tasques que he dessenvolupat és l’atenció a infants i adolescents amb diferents trastorns d’aprenentatge, cognitius i emocionals així com l’assessorament a pares.

 Telèfon: 636 511 501