Psicologia Infantil

 

La psicoteràpia infantil és un tipus d’intervenció psicològica que té per objectiu aliviar el malestar psíquic del nen/a. A la infantessa el patiment psíquic pot expressar-se de diferents maneres, com per exemple en el cos (mal de caps, mal de panxa), problemes en les relacions amb els companys/es o amics/gues, dificultat en el control d’esfínters, malsomnis, etc. La psicoteràpia infantil procura estudiar les causes del malestar i contribuir en el desenvolupament de l’infant a fi d’aconseguir millorar el benestar bio- psico- social; la satisfacció amb sí mateix i en les relacions amb els altres.

Com és la psicoteràpia

La psicoteràpia d’infants adquireix característiques particulars relatives al nivell de desenvolupament del nen/a, per la qual cosa, s’utilitza el joc (acompanyat del diàleg) com a mitjà de comunicació, d’expressió dels problemes i com eina psicoterapèutica.

titelles

Intervenció en trastorns del desenvolupament

Els trastorns del desenvolupament són aquells que tenen el seu inici en la primera o segona infància; i en els quals, s’observa un retard o empitjorament del desenvolupament de les funcions relacionades amb la maduració biològica del sistema nerviós central. En la majoria dels casos, les causes que els provoquen són desconegudes i encara existeixen moltes discussions en torn a com delimitar-los i classificar-los. Al nostre centre, la intervenció que es realitza amb aquests infants rau en promoure un espai de reconstrucció a partir del vincle que s’estableix amb el/la terapeuta; alhora que s’ofereix suport a la resta de la família.

Estimulació primerenca

primerencaL’estimulació primerenca és la intervenció que es realitza des del naixement fins als 6 anys, amb els infants que presenten dificultats a causa d’alguna discapacitat física, malaltia orgànica o psicològica. L’objectiu principal de l’estimulació primerenca és crear un ambient facilitador d’aprenentatges per aconseguir un desenvolupament el més normalitzat possible.

Assessorament i suport familiar

comunic_emoc_eventoCom s’apren a ser mames o papes? Moltes vegades l’arribada d’un fill genera inseguretats i ansietat en torn a la criança. La família va canviant amb cada nou fill que s’incorpora i això requereix readaptacions i canvis en els vincles entre els membres que ja hi eren. També, la presència de dificultats en algun dels fills pot originar ansietat, angoixa, i sentiments d’inseguretat com a pares. El suport familiar consisteix en generar un espai on puguin ser escoltades i resoltes les pors i tots els sentiments i pensaments que es produeixen en les funcions com a pares i que no troben solució dins la pròpia família.

Coordinacions amb altres professionals i institucions

La coordinació amb altres professionals i institucions constitueix un espai d’intercanvi i reflexió per acordar formes d’intervenció que afavoreixin un tractament congruent entre tots els professionals implicats. Aquest servei s’ofereix a les famílies que ho desitgin.