Psicoteràpia d’adolescents i adults

La psicoteràpia és un tipus d’intervenció psicològica que té per objectiu alleujar el malestar psíquic del pacient, que tot i tenir un origen psíquic també pot manifestar-se en el cos. Procura millorar el benestar bio- psico- social; la satisfacció amb sí mateix i en les relacions amb els altres.
sofa

 

Com és la psicoteràpia?
Consisteix a establir un diàleg amb el pacient en el qual el terapeuta intervé fent aclariments que li proporcionin informació nova respecte del seu problema, l’ajudin en la presa de consciència i comprensió del què li passa i promoguin un canvi.

 

S’ofereix, a més la possibilitat de fer psicoteràpia on-line. Més informació aquí